• 1. ควบคุมการจ่ายน้ำมันที่รวดเร็วแม่นยำ
 • 2. สามารถควบคุมตู้จ่ายที่เป็นระบบอิเล็คทรอนิกส์ ได้ถึง 8 ตู้จ่าย หรือ 16 หน้าจ่าย
 • 3. สามารถควบคุมตู้จ่ายได้ 2 ชนิดในสถานีบริการเดียวกัน
 • 4. สามารถแสดงสถานะการขายของทุกหน้าจ่ายได้
 • 5. สามารถเชื่อมต่อกับระบบวัดน้ำมันในถังใต้ดินได้
 • 6. สามารถเปลี่ยนราคาขายได้
 • 7. สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
 • 8. สามารถแยกประเภทการชำระเงินตามที่ได้รับ
 • 9. หักยอดน้ำมันทดสอบ เมื่อมีการบีบน้ำมันเพื่อทดสอบ ระบบจะแยกข้อมูลอัตโนมัติ
 • 10. บันทึกการลงรับน้ำมันได้
 • 11. มี Security Measureในการใช้ระบบ
 • 12. มีข้อมูลให้ตรวจสอบทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง
 • 13. สามารถตรวจสอบเงินทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง
 • 14. สามารถพิมพ์ Meter ตู้จ่าย ณ ปัจจุบัน
 • 15. การดูใบเสร็จ/พิมพ์ใบเสร็จ
 • 16. การจัดการกับยอดนอกระบบ
 • 17. สรุปยอดขายแยกตามกะ/วัน
 • 18. รายงานสต็อกน้ำมัน